Προϊόντα

Η εταιρεία μπορεί να μεταφέρει οποιοδήποτε αγαθό μπορεί να μεταφερθεί σε αμπάρι εμπορικού πλοίου.

Ειδικεύεται στη μεταφορά αδρανών υλικών, όπως παντοειδή ορυκτά, τσιμέντο, αμμοχάλικο, χαλίκι, gravel, γρανίτες, πλακάκια,σίδερα οικοδομών, coils, χάλυβα, σιτηρά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να μεταφερθεί σε χύμα ή παλεταρισμένη ή big bag μορφή. Πιο αραιά αναλαμβάνει και μετακινήσεις αγαθών (π.χ. λιπάσματα) σε container.

 32456789101112